Simpozijum sa internacionalnim učešćem
„10 godina Nacionalnog PET Centra“
26-27. 09. 2019., Hotel Zira, Beograd
Program
ČETVRTAK, 26.09.2019.
08:30-09:00 Registracija
I PET U ONKOLOGIJI
Moderatori: Vera Artiko, Dragana Šobić Šaranović
09:00-09:20 Marcus Haker, Beč Personalizovana terapija u onkologiji: uloga PET/a i molekularne dijagnostike
09:20-09:40 Sabina Dizdarević, Brajton Snimanje sa dva obeleživača; 18F- snimanje skeleta i PSMA snimanje u izboru CRPC pacijenata za radionuklidnu terapiju
09:40-10:00 Lidija Antunović, Milano PET u ortopediji
10:00-10.20 Diana Paez, IAEA IAEA doprinos dijagnostici hroničnih bolesti
10:20-10:45 Diskusija
10:45-11:00 Pauza za kafu
11:00-11:30
11:30-12:00
12:15-12:30 Pauza
II SVEČANO OTVARANJE
12:30-13:10 Vera Artiko Dobrodošlica
Prezentacija Nacionalnog PET Centra
Dragana Šobić Šaranović Naučni doprinos Nacionalnog PET Centra
Vladimir Obradović Značaj osnivanja Nacionalnog centra za proizvodnju PET radiofarmaka
Aida Afgan Obraćanje sponzorima i prijateljima Simpozijuma
13:10-13:30 Obraćanje zvaničnika i gostiju
13:30-13:40 Dekan/prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Promocija u zvanje gostujućeg profesora – Prof. Marcus Haker
13:40-13:50 Jasna Mihailović/Dragana Šobić Šaranović Dodela nagrade “Vladimir Bošnjaković”
13:50-14:50 KOKTEL
 
III PET U INFEKCIJAMA I INFLAMACIJAMA
Moderatori: Vladimir Obradović, Mila Todorović Tirnanić
14:50-15:10 Alberto Sinjore, Rim PET/CT vs PET/MRI u dijagnostici inflamatornih bolesti creva
15:10-15:20 Chiara Lauri, Rim PET/CT vs NMR vs WBC u dijagnostici dijabetesnog stopala
15:20-15:30 Milica Stojiljković, Beograd Greške i artefakti u PET/CT diagnostici TBC
15:30-15:40 Jelena Šaponjski, Beograd FDG PET/CT primena u dijagnostici ekstrapulmonalne TBC
15:40-15:55 Dragana Šobić Šaranović, Beograd FDG PET/CT primena u sarkoidozi
15:55-16:10 Ruža Stević, Beograd Inflamacije i infekcije pluća – radiološke dileme
16:10-16:25 Diskusija
IV POSTER SESIJA
Moderatori: Ljiljana Zivgarević, Miroslava Blagić
16:30-17:30
PETAK, 27.09.2019.
V NOVI PRISTUPI I TEHNOLOGIJE U POZITRONSKOJ EMISIONOJ TOMOGRAFIJI
Moderatori: Nebojša Petrović, Vojislav Antić
09:00-09:20 Tomas Beyer, Beč PET/MRI od trenutnog do budućeg statusa
09:20-09:40 Laslo Papp, Beč Optimizirano izdvajanje karakteristika za radiomičku analizu 18F-FDG-PET snimanjem
09:40-09:50 Marko Grahovac, Beč Upotreba novih algoritama u obradi nalaza FDG PET/CT pacijenata sa limfomima – prvi rezultati studije iz više centara
09:50-10:10 Adriano Duatti, Ferara Izotopi mangana za molekularni PET/MRI
PET/MRI sa komponentama I radioizotopima mangana: prava fuzija molekularnog imidžinga
10:10-10:25 Diskusija
10:25-10:40 Pauza za kafu
VI HIBRIDNI SISTEMI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI OBOLJENJA U ABDOMENU I KARLICI
Moderatori: Jasna Mihailović, Slobodanka Beatović
10:40-10:55 Vera Artiko, Belgade PET/CT u dijagnostici hepatobilijarnih tumora
10:55-11:10 Dragan Mašulović, Beograd Intervencije na hepatobilijarnom sistemu
11:10-11:25 Strahinja Odalović, Beograd PET/CT u dijagnostici kolorektalnog karcinoma
11:25-11:40 Aleksandra Đurić Stefanović, Beograd Radiološka procena odgovora karcinoma rektuma na neadjuvantnu hemoradioterapiju
11:40-11:55 Isidora Grozdić-Milojević, Beograd Značaj hibridnog imidžinga u retroperitonealnoj fibrozi
11:55-12:10 Ružica Maksimović, Beograd MR u ginekologiji
12:10-12:25 Diskusija
12:30-13:00
13:00-14:00 RUČAK
VII NOVA DIMENZIJA U PRIMENI HIBRIDNIH SISTEMA U NEUROLOGIJI I ONKOLOŠKOM ISPITIVANJU CELOG TELA
Moderatori: Nebojša Kozarević, Leposava Brajković
14:00-14: 15 Mila Todorović Tirnanić, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici limfoma
14:15-14:30 Djordjije Šaranović, Beograd WB 3 Tesla MR u onkologiji
14:30-14:45 Jasna Mihailović, S. Kamenica Uloga PET/CT u dijagnostici multiplog mijeloma.
14:45-15:00 Nebojša Petrović, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici tumora mozga
15:00-15:15 Leposava Brajković, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici epilepsije
15:15-15:30 Andrea Peter, S. Kamenica FDG PET u Alchajmerovoj demenciji
15:30-15:45 Diskusija
VIII PET/CT TEHNIČKE PROCEDURE U DNEVNOJ PRAKSI
Moderatori: Strahinja Odalović, Isidora Grozdić Milojević
15:50-16:00 Ana Ješić, Beograd Artefakti i greške u formiranju PET slike
16:00-16:10 Igor Milošević, Beograd Nove tehnologije u Nacionalnom PET centru – zaštita osoblja, pacijenata, kvantifikacija doze zračenja
16:10-16:20 Jelena Pantović, Beograd Priprema bolesnika i metodologija snimanja za PET/CT ispitivanja
16:20-16:30 Vojislav Antić, Beograd Incidentne situacije u nuklearno-medicinskoj praksi
16:30-16:40 Tatjana Krkalović, Beograd PET/CT – principi, metodologija, primena i značaj
16:40-16:50 Sami Issa, Beograd Kontola kvaliteta PET/CT aparata
16:50-17:00 Diskusija
IX POSTER SESIJA – TEHNIČARI
Moderatori Tatjana Krkalović, Sami Issa
17:00-18:00