Informacije

Datum održavanja: 23.- 24.09.2021.

Mesto održavanja: TBD

Zvanični jezik simpozijuma: srpski i engleski. Predavanja na srpskom jeziku mogu biti praćena slajdovima na engleskom jeziku.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Sekretarijat na e-mail: sciencenm2021@gmail.com

Akreditacija KME: Akreditacija u toku