Informacije

Datum održavanja: 23.- 24.09.2021.

Mesto održavanja: TBD

Zvanični jezik simpozijuma: srpski i engleski. Predavanja na srpskom jeziku mogu biti praćena slajdovima na engleskom jeziku.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Sekretarijat na e-mail: sciencenm2021@gmail.com

Akreditacija KME: Simpozijum je akreditovan pod brojem Odluke 153-01-00333/2021-01 kao Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem, sa 9 bodova za predavače po pozivu i 5 bodova za pasivno učešće.