prijatelji-backup

Sponzorski paketi

Bronzano sponzorstvo
Logo na web sajtu kongresa, logo u sali za predavanja, logo u štampanom materijalu, izlagački prostor 2m2, reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, 3 kotizacije – 2000 EUR

Srebrno sponzorstvo
Logo na web sajtu kongresa, logo u sali za predavanja, reklama u štampanom materijalu, izlagački prostor 5m2, reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, logo kompanije ID tag trakici, 4 kotizacije za učestvovanje – 3000 EUR

Zlatno sponzorstvo
Logo na web sajtu, logo u sali za predavanja, reklama u štampanom materijalu, izlagački prostor 8m2, reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, logo kompanije na olovci, 5 kotizacija za učestvovanje – 4000 EUR

Platinasto sponzorstvo
Logo na web sajtu, logo u sali za predavanja, reklama u štampanom materijalu, izlagački prostor 8m2, reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, logo kompanije na bloku, 8 kotizacija za učestvovanje – 5000 EUR

Dijamantsko sponzorstvo
Logo na web sajtu, logo u sali za predavanja i ispred sale za predavanja, reklama u štampanom materijalu, izlagački prostor 12m2, reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, logo kompanije na torbama polaznika, logo na torbama polaznika, 10 kotizacija za učestvovanje – 10 000 EUR

Predavanje/ sateliski simpozijum u trajanju od 20 min + 10 min diskusije / po dogovoru

Svaki dogovor o modifikovanju sponzorskih paketa je moguć u direktnom dogovoru sa Oraganizacionim odborom.