Organization

Congress Presidency

Vera Artiko
Dragana Šobić Šaranović
Aida Afgan

Scientific Committee

Boris Ajdinović
Vojislav Antić
Vera Artiko
Slobodanka Beatović
Leposava Brajković
Marina Vlajković
Sanja Vraneš
Radmila Žeravica
Milovan Matović
Jasna Mihailović
Vladimir Obradović
Nebojša Petrović
Zvezdana Rajkovača
Mila Todorović Tirnanić
Dragana Šobić Šaranović

 

Organizing Committee

Vojislav Antić
Vera Artiko
Slobodanka Beatović
Leposava Brajković
Miroslava Blagić
Leposava Brajković
Isidora Grozdić Milojević
Jelena Daničić
Sami Issa
Biljana Janjić
Ana Ješić
Nebojša Kozarević
Tatjana Krkalović
Marija Marković
Igor Milošević

Nada Mirković
Snežana Nenadić
Strahinja Odalović
Jelena Pantović
Nebojša Petrović
Bojana Radulović
Jelena Šaponjski
Anja Spasić
Milica Stojiljković
Dragana Šobić Šaranović
Mila Todorović Tirnanić
Ljiljana Zivgarević
Jelena Živojinović
Miloš Veljković