Program 2020

ČETVRTAK, 1.oktobar 2020.
08:45-09:00 Dragana Šobić Šaranović, Vera Artiko, Aida Afgan Dobrodošlica; Kardiovaskularna nuklearna medicina u savremenoj imidžing dijagnostici
1. ZNAČAJ NUKLEARNE MEDICINE U DIJAGNOSTICI AMILOIDOZE SRCA
Predsedavajući: Arsen Ristić
09:00-09:15 Arsen Ristić, Beograd Amiloidoza srca iz ugla kardiologa
09:15-09:30 Sophia Koukouraki, Heraklion Planarna scintigrafija i SPECT/CT srca u dijagnostici transtiretinske amiloidoze: iskustva sa Krita
09:30-09:45 Ružica Maksimović, Beograd Magnetna rezonanca u amiloidozi srca
09:45-10:00 Venjamin Majstorov, Skopje Planarna scintigrafija i SPECT/CT srca u dijagnostici transtiretinske amiloidoze: iskustva iz Severne Makedonije
10:00-10:15 Dragana Šobić Šaranović, Beograd Scintigrafija celog tela sa 99mTc-DPD-jem u dijagnostici amiloidoze srca: iskustva Centra za nuklearnu medicinu KCS
10:15-10:25 Diskusija
2. VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U KARDIOVASKULARNOJ MEDICINI I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Predsedavajući: Dragana Šobić Šaranović, Vera Artiko
10:30-10:45 Diana Paez, IAEA Smanjenje razlika u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite u razvijenim i zemljama u razvoju
10:45-11:00 Marcus Hacker, Beč Veštačka inteligencija u nuklearnoj medicini
11:00-11:15 Marko Grahovac, Beč Algoritmi veštačke inteligencije u savremenoj imidžing dijagnostici
11:15-11:30 Danijela Trifunovic Zamaklar, Beograd Veštačka inteligencija u ehokardiografiji
11:30-11:40 Diskusija
3. PROCENA ISHEMIJE I VIJABILNOSTI MIOKARDA U ODLUČIVANJU O REVASKULARIZACIJI
Predsedavajući: Nebojša Kozarević
11:45-12:00 Goran Stanković, Beograd Procena ishemije i vijabilnosti u odlučivanju o revaskularizaciji u srčanoj insuficijenciji
12:00-12:15 Nebojša Kozarević, Beograd SPECT miokarda i vijabilnost
12:15-12:30 Vojislav Giga, Beograd Funkcionalni testovi u dijagnostici ishemije miokarda
12:30-12:45 Radosav Vidaković, Beogrda Koronarna bolesti: uloga CT i MR u proceni anatomije i funkcije
12:45-12:55 Diskusija
4. DA LI JE KVANTIFIKACIJA KORONARNOG PROTOKA I ISHEMIJE POTREBNA U KARDIOLOGIJI?
Predsedavajući:Dragana Šobić Šaranović
13:00-13:15 Raffaele Giubbini, Breša Merenje koronarnog protoka u savremenoj imidžing dijagnostici
13:15-13:30 Branko Beleslin, Beograd Kompleksni odnos između invazivne procene koronarnog protoka i ishemije: kako definisati ishemiju 2020?
13:30-13:45 Ana Djordjević Dikić, Beograd Uloga stres testova i neinvazivne dijagnostike u otkrivanju i proceni rizika od mikrovaskularne koronarne bolesti
13:45-14:00 Sabina Dizdarević, Brajton Značaj miokardne perfuzije u proceni preoperativnog rizika hiruškog rešavanja aneurizme abdominalne aorte
14:00-14:15 Diskusija
PETAK, 2.oktobar 2020.
5. KARDIOVASKULARNE INFEKCIJE I INFLAMACIJE
Predsedavajući: Vera Artiko, Isidora Grozdic Milojevic
09:00-09:15 Sobhan Vinjamuri, Liverpul Vezivanje Ga68- DOTA u srčanom mišiću: šta to znači u kliničkoj praksi?
09:15-09:30 Jovica Šaponjski, Beograd Uloga CT u vaskularnoj patologiji
09:30-09:45 Isidora Grozdic Milojevic, Beograd PET CT u sarkoidozi srca
09:45-10:00 Raluca Mititelu, Bukurešt PET CT u endokarditisu
10:00-10:15 Vasilios Prasopoulos, Atina Značaj FDG PET/CT u dijagnostici klinički suspektnog vasculitisa
10:15-10:25 Diskusija
6. KARDIO-ONKOLOGIJA I KARDIO-NEUROLOGIJA: ZNAČAJ U KLINIČKOJ PRAKSI
Predsedavajući: Branislava Ivanovic, Snežana Šušnjar
10:30-10:45 Branislava Ivanović, Beograd Kardio-onkologija: dva lica hemioterapije
10:45-11:00 Snežana Šušnjar, Beograd Zašto je neophodna tesna saradnja onkologa i kardiologa ?
11:00-11:15 Jelena Petrović, Dragana Šobić Šaranović, Beograd Radionuklidna ventrikulografija u proceni kardiotoksičnosti antraciklinskih lekova
11:15-11:30 Maria Koutelu, Atina Procena srčane inervacije u kardiološkim bolestima
11:30-11:45 Milica Stojijkovic,Leposava Brajković, Dragana Šobić Šaranović, Beograd Simpatička aktivnost u srčanom mišiću u neurološkim bolestima: 8 godina iskustva Centra za nuklearnu medicinu i Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbija
11:45-11:55 Diskusija
7. HRONIČNI KORONARNI SINDROM I NUKLEARNA MEDICINA
Predsedavajući: Dragana Šobić Šaranović
12:00-12:15 Siniša Stanković, Banja Luka Značaj SPECT perfuzije miokarda u bolesnika sa dijabetesom tip 2 : iskustva iz Banja Luke
12:15-12:30 Jasna Mihailovic, Novi Sad SPECT miokarda kod pacijenata sa simptomima i niskim rizikom za koronarnu bolest
12:30-12:45 Amela Begić, Sarajevo SPECT miokarda u proceni ishemije: iskustva iz Sarajeva
12:45-13:00 Branislav Baškot, Beograd SPECT perfuzije miokarda u hroničnom kronarnom sindromu: iskustva iz privatne prakse
13:00-13:15 Miloš Stević, Niš Perfuziona scintigrafija miokarda u detekciji ishemijske bolesti srca: iskustva iz Niša
13:15-13:30 Katarina Nikoletić, Dramen Nuklearna kardiologija u Norveškoj
13:30-13:45 Diskusija
13:45-14:00 Završna reč