Teme simpozijuma

  • SAVREMENA DIJAGNOSTIKA TUBERKULOZE
  • ZNAČAJ PET/CT-a U DIJAGNOSTICI I PREĆENJU TUBERKULOZE I DRUGIH INFLAMATORNIH BOLESTI
  • ZNAČAJ FDG PET/CT-a U DIJAGNOSTICI I PREĆENJU KARDIOVASULARNIH INFEKCIJA I INFLAMACIJA
  • COVID-19 INFEKCIJA I MALIGNE BOLESTI
  • ZNAČAJ NUKLEARNE MEDICINE U DIJAGNOSTICI I PRAĆENJU AMILOIDOZE SRCA