Program

Savremena vizualizaciona dijagnostika tuberkuloze i drugih inflamatornih bolesti
ČETVRTAK, 23.septembar 2021.
08:30-12:00 Registracija učesnika
1. SAVREMENA DIJAGNOSTIKA I LEČENJE TUBERKULOZE
Predsedavajući: Nebojša Petrović
09:00-09:20 Violeta Mihailović Vučinić, Beograd Tuberkuloza i Covid infekcija
09:20-09:40 Ruža Stević, Beograd Savremena radiološka dijagnostika tuberkuloze
09:40-10:00 Nebojša Petrović, Jelena Petrović, Beograd FDG PET/CT i dijagnostika ekstrapulmonalne tuberkuloze
10:00-10:20 Vera Artiko, Milica Stojiljković, Beograd Problemi u FDG PET/CT dijagnostici tuberkuloze
10:20-10:30 Diskusija
2. ZNAČAJ PET/CT-a U DIJAGNOSTICI I PREĆENJU TUBERKULOZE I DRUGIH INFLAMATORNIH BOLESTI
Predsedavajući: Vera Artiko
10:30-10:50 Sabina Dizdаrević, Brajton Izazovi u tumačenju interesantnih slučajeva infekcije i inflamacije
10:50-11:10 Mike Sathekge, Pretoria Non-FDG PET radiofarmaci u dijagnostici tuberkuloze
11:10-11:30 Chiara Lauri, Rim Dijagnostički izazovi u otkrivanju infekcije stopala kod dijabetičara
11:30-11:50 Lidija Antunović, Milano Savremena vizualizaciona dijagnostika osteomijelitisa
11:50-12:00 Diskusija
PETAK, 24.septembar 2021.
08:30-12:00 Registracija učesnika
3. ZNAČAJ FDG PET/CTa U DIJAGNOSTICI I PREĆENJU KARDIOVASULARNIH INFEKCIJA I INFLAMACIJA
Predsedavajući: Dragana Šobić Šaranović
09:00-09:20 Marcus Hacker, Beč Hibridni imidžing u dijagnostici plaka na karotidnim arterijama
09:20-09:40 Raluca Mititelu, Bukurešt F-18-FDG PET/CT i infektivni endokarditis
09:40-10:00 Vassilios Prassopoulos, Atina Da li je PET/CT koristan za otkrivanje vaskulitisa velikih krvnih sudova?
10:00-10:20 Isidora Grozdić Milojević, Beograd FDG PET/CT u sarkoidozi srca
10:20-10:30 Diskusija
4. KOVID-19 INFEKCIJA I ONKOLOGIJA
Predsedavajući: Slobodanka Beatović
10:30-10:50 Ivana Milošević, Beograd COVID-19 – saznanja i dileme
10:50-11:10 Tatjana Adžić Vukičević, Beograd Tumori pluća kao incidentalni nalaz u Covid-19 infekciji
11:10-11:30 Strahinja Odalović, Beograd FDG PET/CT nalaz pneumonije kod onkoloških bolesnika u pandemiji Covid -19
11:30-11:50 Marko Grahovac, Beč Pilot studija predikcije preživljavanja kod karcinoma pluća
11:50-12:00 Diskusija
5. UDRUŽENJE NUKLEARNE MEDICINE SRBIJE: PREZENTACIJE ZA NAGRADE, SPONZOR INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA
Predsedavajući: Vera Artiko
12:00-12:15 Mila Todorović Tirnanić Nagrada Akademik Vladimir Bošnjaković 2021
12:15-12:30 Dragana Šobić Šaranović Nagrada Ljubomir Stefanović 2021: predavanje: Značaj PET/CT u tuberkulozi