Program

Simpozijum sa internacionalnim učešćem
„10 godina Nacionalnog PET Centra“
26-27. 09. 2019., Hotel Zira, Beograd
Program
ČETVRTAK, 26.09.2019.
08:30-09:00 Registracija
I PET U ONKOLOGIJI
Moderatori:
09:00-09:20 Marcus Haker, Beč Personalizovana terapija u onkologiji: uloga PET/a i molekularne dijagnostike
09:20-09:40 Sabina Dizdarević, Brajton Snimanje sa dva obeleživača; 18F- snimanje skeleta i PSMA snimanje u izboru CRPC pacijenata za radionuklidnu terapiju
09:40-10:00 Diana Paez, IAEA IAEA doprinos dijagnostici hroničnih bolesti
10:00-10:10 Diskusija
II NOVI PRISTUPI I TEHNOLOGIJE U POZITRONSKOJ EMISIONOJ TOMOGRAFIJI
Moderatori:
10:10-10:30 Lidija Antunović, Milano PET u ortopediji
10:30-10:50 Marko Grahovac, Beč Upotreba novih algoritama u obradi nalaza FDG PET/CT pacijenata sa limfomima – prvi rezultati studije iz više centara
10:50-11:10 Adriano Duatti, Ferara PET/MRI sa komponentama I radioizotopima mangana: prava fuzija molekularnog imidžinga
11:10-11:20 Diskusija
11:20-11:40 Pauza za kafu
III SVEČANO OTVARANJE
11:40-12:20 Vera Artiko Dobrodošlica
Prezentacija Nacionalnog PET Centra
Dragana Šobić Šaranović Naučni doprinos Nacionalnog PET Centra
Vladimir Obradović Značaj osnivanja Nacionalnog centra za proizvodnju PET radiofarmaka
Aida Afgan Obraćanje sponzorima i prijateljima Simpozijuma
12:20-12:40 Obraćanje zvaničnika i gostiju
12:40-12:50 Dekan/prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Promocija u zvanje gostujućeg profesora – Prof. Marcus Haker
12:50-13:00 Vera Artiko/Dragana Šobić Šaranović Dodela nagrade “Vladimir Bošnjaković”
13:00-14:00 KOKTEL
 
IV PET U INFEKCIJAMA I INFLAMACIJAMA
Moderatori:
14:00-14:20 Alberto Sinjore, Rim PET/CT vs PET/MRI u dijagnostici inflamatornih bolesti creva
14:20-14:40 Chiara Lauri, Rim PET/CT vs NMR vs WBC u dijagnostici dijabetesnog stopala
14:40-14:50 Milica Stojiljković, Beograd Greške i artefakti u PET/CT diagnostici TBC
14:50-15:00 Jelena Šaponjski, Beograd FDG PET/CT primena u dijagnostici ekstrapulmonalne TBC
15:00-15:15 Dragana Šobić Šaranović, Beograd FDG PET/CT primena u sarkoidozi
15:15-15:30 Ruža Stević, Beograd Inflamacije i infekcije pluća – radiološke dileme
15:30-15:45 Diskusija
V POSTER SESIJA
Moderatori:
15:45-16:45
19:30 Koktel večera – Aeroklub, Uzun Mirkova 4
PETAK, 27.09.2019.
VI HIBRIDNI SISTEMI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI OBOLJENJA U ABDOMENU I KARLICI
Moderatori:
09:30-09:45 Isidora Grozdić-Milojević, Beograd Značaj hibridnog imidžinga u retroperitonealnoj fibrozi
09:45-10:00 Dragan Mašulović, Beograd Intervencije na hepatobilijarnom sistemu
10:00-10:15 Strahinja Odalović, Beograd PET/CT u dijagnostici kolorektalnog karcinoma
10:15-10:30 Aleksandra Đurić Stefanović, Beograd Radiološka procena odgovora karcinoma rektuma na neadjuvantnu hemoradioterapiju
10:30-10:45 Ružica Maksimović, Beograd MR u ginekologiji
10:45-11:00 Diskusija
11:00-11:10 Pauza
11:10-11:30 Medikol Sunčana Divošević: PET/CT prikaz odgovora i progresije na imunoterapiju u bolesnika sa melanomima
11:30-12:00 Novartis Vera Artiko, Djuro Macut: NET dijagnostika
12:00-13:00 RUČAK
VII NOVA DIMENZIJA U PRIMENI HIBRIDNIH SISTEMA U NEUROLOGIJI I ONKOLOŠKOM ISPITIVANJU CELOG TELA
Moderatori:
13:00-13:15 Mila Todorović Tirnanić, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici limfoma
13:15-13:30 Andrea Peter, S. Kamenica FDG PET u Alchajmerovoj demenciji
13:30-13:45 Nebojša Petrović, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici tumora mozga
13:45-14:00 Leposava Brajković, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici epilepsije
14:00-14:10 Jelena Pantović, Beograd Priprema bolesnika i metodologija snimanja za PET/CT ispitivanja
14:10-14:20 Diskusija
VIII PET/CT TEHNIČKE PROCEDURE U DNEVNOJ PRAKSI
Moderatori:
14:20-14:30 Vojislav Antić, Beograd Incidentne situacije u nuklearno-medicinskoj praksi
14:30-14:40 Ana Ješić, Beograd Artefakti i greške u formiranju PET slike
14:40-14:50 Igor Milošević, Beograd Nove tehnologije u Nacionalnom PET centru – zaštita osoblja, pacijenata, kvantifikacija doze zračenja
14:50-15:00 Tatjana Krkalović, Beograd PET/CT – principi, metodologija, primena i značaj
15:00-15:10 Sami Issa, Beograd Kontola kvaliteta PET/CT aparata
15:10-15:20 Diskusija
IX POSTER SESIJA – TEHNIČARI
Moderatori
15:20-16:20