Program

ČETVRTAK, 1.oktobar 2020.
08:30-17:00 Registracija učesnika
1. ZNAČAJ NUKLEARNE MEDICINE U DIJAGNOSTICI AMILOIDOZE SRCA
Predsedavajući:
09:00-09:15 Arsen Ristić, Beograd TBD (Amiloidoza srca iz ugla kardiologa)
09:15-09:30 Sophia Koukouraki, Heraklion Planarna scintigrafija i SPECT/CT srca u dijagnostici transtiretinske amiloidoze: iskustva sa Krita
09:30-09:45 Ružica Maksimović, Beograd TBD (Magnetna rezonanaca u amiloidozi srca)
09:45-10:00 Venjamin Majstorov, Skopje Planarna scintigrafija i SPECT/CT srca u dijagnostici transtiretinske amiloidoze: iskustva iz Severne Makedonije
10:00-10:15 Dragana Šobić Šaranović, Beograd Scintigrafija celog tela sa 99mTc-DPD-jem u dijagnostici amiloidoze srca: iskustva Centra za nuklearnu medicinu KCS
10:15-10:25 Diskusija
2. VEŠTAČKA INTELIGENCIJA U KARDIOVASKULARNOJ MEDICINI
Predsedavajući:
10:30-10:45 Marcus Hacker, Beč Veštačka inteligencija u nuklearnoj medicini
10:45-11:00 Marko Grahovac, Beč Algoritmi veštačke inteligencije u savremenoj imidžing dijagnostici
11:00-11:15 Danijela Trifunovic Zamaklar, Beograd Veštačka inteligencija u ehokardiografiji
11:15-11:25 Diskusija
3. PROCENA ISHEMIJE I VIJABILNOSTI MIOKARDA U ODLUČIVANJU O REVASKULARIZACIJI
Predsedavajući:
11:30-11:45 Goran Stanković, Beograd TBD (značaj funkcionalnih testova iz ugla interventnog kardiologa)
11:45-12:00 Pushan Baradwaj, Singapur TBD (SPECT)
12:00-12:15 Vojislav Giga, Beograd TBD (funkcionalni testovi)
12:15-12:30 Radosav Vidaković, Beogrda TBD (MSCT/MRI)
12:30-12:40 Diskusija
SVEČANO OTVARANJE
13:00-13:30 Dragana Šobić Šaranović, Beograd Dobrodošlica; Kardiovaskularna nuklearna medicina u savremenoj imidžing dijagnostici
Vera Artiko, Beograd Uloga Centra za nuklearnu medicinu KCS
Dekan/Prodekan Promocija Sobhan Vinjamuri-ja u Gostujućeg profesora
13:30-13:45 Diana Paez, IAEA Smanjenje razlika u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene zaštite u razvijenim i zemljama u razvoju
KOKTEL DOBRODOŠLICE
13:45-14:30
4. DA LI JE KVANTIFIKACIJA KORONARNOG PROTOKA I ISHEMIJE POTREBNA U KARDIOLOGIJI?
Predsedavajući:
14:30-14:45 Raffaele Giubbini, Breša Merenje koronarnog protoka u savremenoj imidžing dijagnostici
14:45-15:00 Branko Beleslin, Beograd Kompleksni odnos između invazivne procene koronarnog protoka i ishemije: kako definisati ishemiju 2020?
15:00-15:15 Ana Djordjević Dikić, Beograd Uloga stres testova i neinvazivne dijagnostike u otkrivanju i proceni rizika od mikrovaskularne koronarne bolesti
15:15-15:30 Sabina Dizdarević, Brajton Značaj miokardne perfuzije u proceni preoperativnog rizika hiruškog rešavanja aneurizme abdominalne aorte
15:30-15:40 Diskusija
5. KARDIOVASKULARNE INFEKCIJE I INFLAMACIJE
Predsedavajući:
15:45-16:00 Sobhan Vinjamuri, Liverpul Vezivanje Ga68- DOTA u srčanom mišiću: šta to znači u kliničkoj praksi?
16:00-16:15
16:15-16:30 Isidora Grozdic Milojevic, Beograd TBD (PET CT u sarkoidozi srca)
16:30-16:45 Raluca Mititelu, Bukurešt TBD (PET CT u endokarditisu)
16:45-17:00 Vasilios Prasopoulos, Atina TBD
17:00-17:10 Diskusija
KOKTEL – AEROKLUB
19:30-22:30
PETAK, 2.oktobar 2020.
09:00-12:00 Registracija učesnika
6. PREZENTACIJE POSTERA
Predsedavajući:
09:30-10:15
7. HRONIČNI KORONARNI SINDROM I NUKLEARNA MEDICINA
Predsedavajući:
10:15-10:30 Siniša Stanković, Banja Luka Značaj SPECT perfuzije miokarda u bolesnika sa dijabetesom tip 2
10:30-10:45 Branislav Baškot, Beograd SPECT perfuzije miokarda u hroničnom kronarnom sindromu
10:45-11:00 Jovica Šaponjski, Beograd CT u nuklearnoj kardiologiji, SPECT perfuzije miokarda u hroničnom kronarnom sindromu
11:00-11:15 Nebojša Kozarević, Beograd SPECT miokarda u proceni mikrovaskulrane bolesti srca
11:15-11:30 Miloš Stević, Niš TBD
11:30-11:40 Diskusija
8. KARDIO-ONKOLOGIJA I KARDIO-NEUROLOGIJA: ZNAČAJ U KLINIČKOJ PRAKSI
Predsedavajući:
11:45-12:00 Branislava Ivanović, Beograd TBD (Savremena imidžing dijagnostika u kardio- onkologiji)
12:00-12:15 Snežana Šušnjar, Beograd Zašto je neophodna tesna saradnja onkologa i kardiologa ?
12:15-12:30 Jelena Šaponjski, Dragana Šobić Šaranović, Beograd RNV u proceni kardiotoksičnosti antraciklinskih lekova
12:30-12:45 Maria Koutelu, Atina TBD (Procena srčane inervacije u kardiološkim bolestima)
12:45-13:00 Milica Stojijkovic, Dragana Šobić Šaranović, Beograd Presimpatička postganglijska aktivnost u srčanom mišiću u neurološkim bolestima: 8 godina iskustva Centra za nuklearnu medicinu i Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbija
13:00-13:10 Diskusija
13:15-14:00 KOKTEL
9. POSTER PREZENTACIJE MEDICINSKIH TEHNIČARA
Predsedavajući:
14:00-15:00