Registracija

Registracija i informacije: registracioni i info pult će biti na usluzi učesnicima simpozijuma svakog dana za vreme trajanja skupa od 8:30 do kraja predavanja. Učesnici koji se nisu pravovremeno prijavili za učešće će moći da se registruju na licu mesta. Prilikom registracije učesnici će dobiti ID tagove. Samo registrovani učesnici će moći učestvovati u aktivnostima simpozijuma. Svaki registrovani učesnik će po završetku dobili sertifikat o učešću.

Registracija je dostupna putem on-line formulara OVDE.

Kotizacije:

Za aktivne članove Srpskog lekarskog društva 6000RSD
Za lekare na specijalizaciji koji su aktivni članovi SLD 1500RSD
Za lekare koji nisu članovi Srpskog lekarskog društva 8000RSD
Za lekare na specijalizaciji koji nisu članovi SLD 3500 RSD
Za tehničare 1000RSD

Kotizacija se uplaćuje na tekući račun Srpskog lekarskog društva: 205-8041-21 sa pozivom na broj 947.

Za fakturisanje obratite se Anji Katić (SLD) na tel: 011 3346 963.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Sekretarijat na e-mail: sciencenm2020@gmail.com