Registracija

Registracija i informacije: registracioni i info pult će biti na usluzi učesnicima Kongresa svakog dana za vreme trajanja skupa od 8:30 do kraja predavanja. Učesnici koji se nisu pravovremeno prijavili za učešće će moći da se registruju na licu mesta. Prilikom registracije učesnici će dobiti ID tagove. Samo registrovani učesnici će moći učestvovati u kongresnim aktivnostima. Svaki učesnik će po završetku dobili sertifikat o učešću.

Registracija je dostupna putem on-line formulara OVDE.

Kotizacije:

Doktori medicine Lekari ispod 38 godina Tehničari
10.000 RSD 1.500 RSD 1.000 RSD

Kotizaciju možete uplatiti na tekući račun Srpskog lekarskog društva: 205-8041-21 sa pozivom na broj 947.

Za fakturisanje obratite se Anji Katić (SLD) na tel: 011 3346 963.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Sekretarijat na e-mail: sciencenm2019@gmail.com