Registracija

Registracija za Simpozijum

Samo registrovani učesnici koji su platili kotizaciju će moći da učestvuju u radu Simpozijuma.
Registracija je dostupna putem on-line formulara OVDE.

Kotizacija: 2000RSD

UPLATA KOTIZACIJE: Udruženje nukearne medicine Srbije, Karađorđev trg 34, Zemun-Beograd
Tekući račun: 265-1620310003677-95, Raiffeisen Bank, Beograd
Prijave za učešće slati do: 20. septembra, 2021. godine
Simpozijum je akreditovan pod brojem Odluke 153-01-00333/2021-01 kao Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem, sa 9 bodova za predavače po pozivu i 5 bodova za pasivno učešće.

Kotizacija za učesnike iz inostranstva: 20 eura
UPLATA KOTIZACIJE U STRANOJ VALUTI:
Naziv banke: VOJVODJANSKA BANKA AD Trg Slobode 7, NOVI SAD,RS
Intermediary: DEUTDEFF DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN, DE, GERMANY
SWIFT CODE: OTPVRS22
IBAN No: RS35325960160000923373