Dobrodošlica 2021

Drage koleginice i kolege,

Dragi prijatelji,

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na simpozijum sa međunarodnim učešem “Savremena vizualizaciona dijagnostika tuberkuloze i drugih inflamatornih bolesti” 23 i 24. septembra 2021. u Beogradu u zajedničkoj organizaciji Aktiva za hibridni imidžing, Akademije medicinskih nauka i Sekcija za nuklearnu medicinu Srpskog lekarskog društva zajedno sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Centrom za nuklearnu medicinu sa pozitronskom emisionom tomgorafijom Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, i Udruženjem nuklearne medicine Srbije.

Simpozijum je deo Programa saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja Fonda za nauku Republike Srbije pod nazivom “Improvement of radionuclide imaging of tuberculosis-IRIDoT”.

Cilj simpozijuma je promocija savremenih metoda nuklearne medicine u kliničkoj praksi tuberkuloze i drugih infekcija i inflamacija.

Naučni program simpozijuma će, u toku dva dana, biti posvećen najnovijim dostignućima u morfološkom, funkcionalnom i molekularnom ispitivanju tuberkuloze, kardiovaskularnih i muskuloskeletnih infekcija i inflamacija, kao Covid-19 infekcije. U radu simpoziuma će, pored domaćih predavača po pozivu, učestvovati i eminentni stručnjaci iz inostranstva koji će prezentovati svoja iskustva u oblasti infekcija i inflamacija.

Verujemo da će program simpozijuma ispuniti vaša očekivanja i omogućiti razmenu iskustava iz kliničke prakse.

Želimo vam uspešan rad na Simpozijumu.

prof. dr Dragana Šobić Šaranović

prof. dr vera Artiko

Dr Aida Afgan