Program 2019

Simpozijum sa internacionalnim učešćem
„10 godina Nacionalnog PET centra“
26-27. 09. 2019., Hotel Zira, Beograd
Program
ČETVRTAK, 26.09.2019.
08:30-09:00 Registracija
I PET U ONKOLOGIJI
Moderatori: Vera Artiko, Dragana Šobić Šaranović, Vladimir Obradović
09:00-09:20 Marcus Haker, Beč Personalizovana terapija u onkologiji: uloga PET/a i molekularne dijagnostike
09:20-09:40 Sabina Dizdarević, Brajton Snimanje sa dva obeleživača; 18F- snimanje skeleta i PSMA snimanje u izboru CRPC pacijenata za radionuklidnu terapiju
09:40-10:00 Lidija Antunović, Milano PET u ortopediji
10:00-10:15 Marko Grahovac, Beč Upotreba novih algoritama u obradi nalaza FDG PET/CT pacijenata sa limfomima – prvi rezultati studije iz više centara
10:15-10:35 Adriano Duatti, Ferara PET/MRI sa komponentama i radioizotopima mangana: prava fuzija molekularnog imidžinga
10:35-10:50 Diskusija
II SVEČANO OTVARANJE
11:15-11:45 Vera Artiko Dobrodošlica
Kvartet Habanera Samo malo – Magnifico
Vladimir Obradović Nacionalni PET centar – od ideje do realizacije
Vera Artiko Prva decenija Nacionalnog PET centra
Dragana Šobić Šaranović Naučni doprinos Nacionalnog PET centra
Aida Afgan Obraćanje sponzorima i prijateljima Simpozijuma
Kvartet Habanera Mađarska igra br.5 – J. Brahms
11:45-12:00 Obraćanje zvaničnika i gostiju
Habanera Govori nežno ljubavi – N.Rota
12:00-12:10 Dekan/prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Promocija u zvanje gostujućeg profesora – Prof. Marcus Haker
12:10-12:20 Vera Artiko/Dragana Šobić Šaranović Dodela nagrade “Akademik Vladimir Bošnjaković”
12:20-13:20 KOKTEL
 
III PET U INFEKCIJAMA I INFLAMACIJAMA
Moderatori: Mila Todorović Tirnanić, Nebojša Petrović, Isidora Grozdić Milojević
13:20-13:40 Alberto Sinjore, Rim PET/CT vs PET/MRI u dijagnostici inflamatornih bolesti creva
13:40-14:00 Chiara Lauri, Rim PET/CT vs NMR vs WBC u dijagnostici dijabetesnog stopala
14:00-14:10 Milica Stojiljković, Beograd Greške i artefakti u PET/CT diagnostici TBC
14:10-14:20 Jelena Šaponjski, Beograd FDG PET/CT primena u dijagnostici ekstrapulmonalne TBC
14:20-14:35 Dragana Šobić Šaranović, Beograd FDG PET/CT primena u sarkoidozi
14:35-14:50 Ruža Stević, Beograd Inflamacije i infekcije pluća – radiološke dileme
14:50-15:05 Diskusija
IV PET/CT TEHNIČKE PROCEDURE U DNEVNOJ PRAKSI
Moderatori: Vojislav Antić, Ana Ješić, Strahinja Odalović
15:15-15:25 Vojislav Antić, Beograd Incidentne situacije u nuklearno-medicinskoj praksi
15:25-15:35 Ana Ješić, Beograd Artefakti i greške u formiranju PET slike
15:35-15:45 Igor Milošević, Beograd Nove tehnologije u Nacionalnom PET centru – zaštita osoblja, pacijenata, kvantifikacija doze zračenja
15:45-15:55 Tatjana Krkalović, Beograd PET/CT – principi, metodologija, primena i značaj
15:55-16:05 Sami Issa, Beograd Kontola kvaliteta PET/CT aparata
16:05-16:15 Diskusija
V POSTER SESIJA
Moderatori: Ljiljana Zivgarević, Branislava Radović, Aleksandra Ždrakanović
16:15-17:15
19:30 Koktel večera – Aeroklub, Uzun Mirkova 4
PETAK, 27.09.2019.
VI HIBRIDNI SISTEMI U DIJAGNOSTICI I TERAPIJI OBOLJENJA U ABDOMENU I KARLICI
Moderatori: Slobodanka Beatović, Miroslava Blagić
09:30-09:45 Isidora Grozdić-Milojević, Beograd Značaj hibridnog imidžinga u retroperitonealnoj fibrozi
09:45-10:00 Dragan Mašulović, Beograd Intervencije na hepatobilijarnom sistemu
10:00-10:15 Strahinja Odalović, Beograd PET/CT u dijagnostici kolorektalnog karcinoma
10:15-10:30 Aleksandra Đurić Stefanović, Beograd Radiološka procena odgovora karcinoma rektuma na neadjuvantnu hemoradioterapiju
10:30-10:45 Ružica Maksimović, Beograd MR u ginekologiji
10:45-11:00 Diskusija
11:00-11:10 Pauza
11:10-11:30 Medikol Sunčana Divošević: PET/CT prikaz odgovora i progresije na imunoterapiju u bolesnika sa melanomima
11:30-12:00 Novartis Vera Artiko, Djuro Macut: NET dijagnostika
12:00-13:00 KOKTEL
VII NOVA DIMENZIJA U PRIMENI HIBRIDNIH SISTEMA U NEUROLOGIJI I ONKOLOŠKOM ISPITIVANJU CELOG TELA
Moderatori: Leposava Brajković, Nebojša Kozarević
13:00-13:15 Mila Todorović Tirnanić, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici limfoma
13:15-13:30 Andrea Peter, S. Kamenica FDG PET u Alchajmerovoj demenciji
13:30-13:45 Nebojša Petrović, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici tumora mozga
13:45-14:00 Leposava Brajković, Beograd FDG PET/CT u dijagnostici epilepsije
14:00-14:10 Jelena Pantović, Beograd Priprema bolesnika i metodologija snimanja za PET/CT ispitivanja
14:10-14:20 Diskusija
VIII POSTER SESIJA – TEHNIČARI
Moderatori Tatjana Krkalović, Sami Issa
14:20-15:20