Program 2021

Savremena vizualizaciona dijagnostika tuberkuloze i drugih inflamatornih bolesti
ČETVRTAK, 23.septembar 2021.
08:30-12:00 Registracija učesnika
1. SAVREMENA DIJAGNOSTIKA I LEČENJE TUBERKULOZE
Predsedavajući: Nebojša Petrović
09:00-09:20 Violeta Mihailović Vučinić, Beograd, Srbija Tuberkuloza i Covid infekcija
09:20-09:40 Ruža Stević, Beograd, Srbija Savremena radiološka dijagnostika tuberkuloze
09:40-10:00 Nebojša Petrović, Jelena Petrović, Beograd, Srbija FDG PET/CT i dijagnostika ekstrapulmonalne tuberkuloze
10:00-10:20 Vera Artiko, Milica Stojiljković, Beograd, Srbija Problemi u FDG PET/CT dijagnostici tuberkuloze
10:20-10:30 Diskusija
2. ZNAČAJ FDG PET/CT-a U DIJAGNOSTICI I PREĆENJU KARDIOVASULARNIH INFEKCIJA I INFLAMACIJA
Predsedavajući: Dragana Šobić Šaranović
10:30-10:50 Marcus Hacker, Beč, Austrija Hibridni imidžing u dijagnostici plaka na karotidnim arterijama
10:50-11:10 Raluca Mititelu, Bukurešt, Rumunija F-18-FDG PET/CT i infektivni endokarditis
11:10-11:30 Vassilios Prassopoulos, Atina, Grčka Da li je PET/CT koristan za otkrivanje vaskulitisa velikih krvnih sudova?
11:30-11:50 Isidora Grozdić Milojević, Beograd, Srbija FDG PET/CT u sarkoidozi srca
11:50-12:00 Diskusija
3. PFIZER SIMPOZIJUM: SAVREMENA DIJAGNOSTIKA I LEČENJE TRANSTIRETINSKE AMIOLIDOZE SRCA: ATTR-CM
Predsedavajući: Arsen Ristić
12:00-12:20 Arsen Ristić, Beograd, Srbija Savremena dijagnostika i lečenje ATTR-CM
12:20-12:35 Dragana Šobić Šaranović, Beograd, Srbija Uloga nuklearne medicine u dijagnostici ATTR-CM
12:35-12:45 Diskusija
4. KOVID-19 INFEKCIJA I ONKOLOGIJA
Predsedavajući: Slobodanka Beatović
13:00-13:20 Ivana Milošević, Beograd, Srbija COVID-19: saznanja i dileme
13:20-13:40 Tatjana Adžić Vukičević, Beograd, Srbija Tumori pluća kao incidentalni nalaz u Covid-19 infekciji
13:40-14:00 Strahinja Odalović, Beograd, Srbija FDG PET/CT nalaz virusne pneumonije kod onkoloških bolesnika u pandemiji Covid -19
14:00-14:20 Marko Grahovac, Beč, Austrija Pilot studija predikcije preživljavanja kod karcinoma pluća
14:20-14:30 Diskusija
PETAK, 24.septembar 2021.
5. ZNAČAJ PET/CT-a U DIJAGNOSTICI I PREĆENJU TUBERKULOZE I DRUGIH INFLAMATORNIH BOLESTI
Predsedavajući: Vera Artiko
10:00-10:20 Sabina Dizdаrević, Brajton, Ujedinjeno Kraljevstvo Izazovi u tumačenju interesantnih slučajeva infekcije i inflamacije
10:20-10:40 Mike Sathekge, Pretoria, Južna Afrika Non-FDG PET radiofarmaci u dijagnostici tuberkuloze
10:40-11:00 Chiara Lauri, Rim, Italija Dijagnostički izazovi u otkrivanju infekcije stopala kod dijabetičara
11:00-11:20 Lidija Antunović, Milano, Italija Savremena vizualizaciona dijagnostika osteomijelitisa
11:20-11:30 Diskusija
6. UDRUŽENJE NUKLEARNE MEDICINE SRBIJE: PREZENTACIJE ZA NAGRADE , SPONZOR INSTITUT ZA NUKLEARNE NAUKE VINČA
Predsedavajući: Vera Artiko
11:30-11:45 Mila Todorović Tirnanić Nagrada Akademik Vladimir Bošnjaković 2021
11:45-12:00 Dragana Šobić Šaranović Nagrada Ljubomir Stefanović 2021: Značaj PET/CT-a u tuberkulozi