Sponzori i prijatelji kongresa

Sponzorski paketi

Bronzano sponzorstvo
Logo na web sajtu kongresa, logo u sali za predavanja, logo u štampanom materijalu, izlagački prostor 2 m2 , reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, 3 kotizacije – 2000 EUR

Srebrno sponzorstvo
Logo na web sajtu kongresa, logo u sali za predavanja, reklama u štampanom materijalu, izlagački prostor 5 m2 , reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, logo kompanije ID tag trakici, 4 kotizacije za učestvovanje – 3000 EUR

Zlatno sponzorstvo
Logo na web sajtu, logo u sali za predavanja, reklama u štampanom materijalu, izlagački prostor 8 m2 , reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, logo kompanije na olovci, 5 kotizacija za učestvovanje – 4000 EUR

Platinasto sponzorstvo
Logo na web sajtu, logo u sali za predavanja, reklama u štampanom materijalu, izlagački prostor 8 m2 , reklamni materijal kompanije u torbama polaznika, logo kompanije na bloku, 8 kotizacija za učestvovanje – 5000 EUR

Svaki dogovor o modifikovanju sponzorskih paketa je moguć u direktnom dogovoru sa Organizacionim odborom.