Prijava radova – tehničari

    Prijavljuju se radovi iz svih oblasti nuklearne medicine
    Poslednji rok za prijavu radova - 10.06.2019.

    Minimalno 8 karaktera.

    Minimalno 8 karaktera.

    Minimalna dužina apstrakta je 50 karaktera.