Prijava radova

Prijavljuju se radovi iz svih oblasti nuklearne medicine
Poslednji rok za prijavu radova - 10.06.2019.

Minimalno 8 karaktera.

Minimalno 8 karaktera.

Minimalna dužina apstrakta je 50 karaktera.